Vad betyder Alibi?

Alibi (latin "på (något) annat ställe"), vistelse på annan plats än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott. Detta skall kunna styrkas av vittne eller genom annan bevisning. I vidare bemärkelse, utanför juridiken, har alibi fått betydelsen av ett ursäktande för en viss handling. Påvisar oskuld tills motsatsen är bevisad... Läs vidar på Wikipedia

(egentlig betydelse) bevis för att man vid tiden för ett brott befunnit sig på annan plats än brottsplatsen; (bildlig betydelse) förevändning || -t; -n

Synonym till Alibi?

(bevis om) frånvaro, (bevis om) vistelse på annan ort, bevisoskuld; förevändning, ursäkt


Läs mer om "Alibi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Innegrej, Avhugget, Utbygga, Kindgrop, Snedsegel, Byggleksak, Rollfigur