Vad betyder Algblomning?

Algblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där. Starkt solsken och lugnt väder där inte vattenytan rörs om, och god tillgång av näringsämnen som kväve och fosfor ger goda betingelser för att algblomnginen ska komma igång. Algblomningar förekommer naturligt o.. Läs vidar på Wikipedia

(onormalt) stark tillväxt av vissa alger och giftiga cyanobakterier (tidigare kallade blågrönalger) i sjöar och hav

Synonym till Algblomning?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Diskontera, Adla, Professorlig, Bondomelett, Sitcom, Lekmannapredikant, Purpur