Vad betyder Alfanumerisk?

Alfanumerisk är en teckenuppsättning som innehåller både siffror 0–9 och bokstäver A–Z och eventuellt inkluderande skiljetecken och andra specialtecken. == Teckenuppsättning == Alfanumerisk (ibland förkortat till alfamerisk) är ett samlingsnamn på bokstäverna i alfabetet A–Z och siffrorna 0–9. Historiskt sett motsvaras varje alfanumeriskt tecken av en byte information (28), och.. Läs vidar på Wikipedia

(om teckensystem och dylikt) som använder både bokstäver och siffror (o. andra skrivtecken) || -t

Synonym till Alfanumerisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sluddra, Ekonometri, Vissna, Primitivism, Tanks, Malmkrona, Lesbian