Vad betyder Alfabetisk?

i alfabetisk ordning i ordning efter alfabetet; alfabetisk skrift skriftsystem där varje tecken (i princip) står för ett språkljud || -t

Synonym till Alfabetisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Eliminering, Disciplinbrott, Hinder, Vandra, Blockerad, Tvekamp, Vingspegel