Vad betyder Alexi?

Alexi är en förvärvad störning av läsförmågan. Vid alexi har något område i hjärnan, som är viktigt för läsfunktionen, blivit skadat till följd av en hjärnskada (till exempel stroke eller traumatisk hjärnskada). == Olika typer av alexier == Man skiljer på centrala och perifera typer av alexi. Alla typerna beror dock på skada i centrala nervsystemet (hjärnan). Vid central alexi.. Läs vidar på Wikipedia

oförmåga att förstå skrivet språk (orsakas av hjärnskada) || -n

Synonym till Alexi?

ordblindhet


Läs mer om "Alexi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Houri, Sterling, Upphetsande, Epiker, Arbetsprov, Modemkapning, Bombasin