Vad betyder Alexandrinsk?

som har att göra med den grekiska kulturen i forntidens Alexandria i Egypten || -t

Synonym till Alexandrinsk?

hellenistisk


Läs mer om "Alexandrinsk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Studsa, Stycken, Ecklesiastik, Fiskal, Myntslag, Asocial, Storslagenhet