Vad betyder Alexandrin?

en versform: sextaktig, parvis rimmad jambisk vers utan strofindelning || -en; -er

Synonym till Alexandrin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Undervisare, Approximation, Canyon, Svenskhet, Nummervisare, Avog, Satanisk