Vad betyder Alexandrin?

en versform: sextaktig, parvis rimmad jambisk vers utan strofindelning || -en; -er

Synonym till Alexandrin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jordskred, Vindkast, Stickvapen, Putt, Oxalsyra, Skarva, Tribunal