Vad betyder Alexanderhugg?

(bildlig betydelse) enkel och drastisk lösning av ett problem (efter berättelsen om hur Alexander den store löste den gordiska knuten; se gordisk)

Synonym till Alexanderhugg?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Mynning, Drivet, Kalligrafisk, Rutig, Synsk, Fullbordas, Realia