Vad betyder Alemanner?

Alemanner ("alla män" på forngermanska; "främmande människor" på latin) namnet på ett germanskt stamförbund, först omnämnda av Dio Cassius 213 som placerade dem geografiskt kring floden Main söder om chatterna. Enligt den romerska historikern Asinius Quadratus antyder deras namn, "alla män", att de var en samling av olika stammar. Med största sannolikhet utgjorde dock hermundurerna den.. Läs vidar på Wikipedia

(pluralis) germanskt folk under folkvandringstiden

Synonym till Alemanner?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tegskifte, Champ, Utmanande, Korresponderande, Tvivla, Knirr, Befriare