Vad betyder Aleatorik?

aleatorisk musik, musik som ger musikerna vid framförandet frihet att välja och improvisera inom den ram som tonsättaren fastställt || -en

Synonym till Aleatorik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Outa, Bevara, Lekfullhet, Tidsblandning, Somt, Visslare, Tokenskap