Vad betyder Alea jacta est?

(latin) tärningen är kastad (se tärning)

Synonym till Alea jacta est?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Knutpunkt, Pass, Skoning, Snobbighet, Filigransarbete, Ytved, Juris