Vad betyder Aldrig?

inte någon gång i uttryck som om du klagar aldrig så mycket hur mycket du än klagar

Synonym till Aldrig?

inte någon gång, inte någonsin, ingalunda, på inga villkor, sällan


Slumpvalda ord:

Frikyrkokapell, Hyvelmaskin, Skandinavisk, Konfektyrer, Permutera, Bibbla, Halvsur