Vad betyder Aldehyd?

En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom. Gruppen betecknas vanligen -CHO. Den liknar, men är inte samma som ,-OH, som är en alkoholgrupp. Aldehyder bildas när primära alkoholer (försiktigt) oxideras, men oxideras oftast själva vidare till motsvarande.. Läs vidar på Wikipedia

kemisk förening som innehåller en grupp med en atom av vartdera kol, väte och syre (ingår i många eteriska oljor, använd(s) bland annat i parfymindustrin); se även formaldehyd || -en; -er

Synonym till Aldehyd?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jagisk, Ordningsbot, Ordbetoning, Blomsterrik, Uppbackare, Slaka, Pdf