Vad betyder Albuminuri?

förekomst av äggvita i urinen, bland annat symtom på njursjukdom || -n

Synonym till Albuminuri?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Aerobisk, Stamcell, Penningfurste, Pigghaj, Inskicka, Antikolinergikum, Upplupen