Vad betyder Albedo?

Albedo (latin, ’vithet’, av alba, ’vit’) är ett mått på reflexionsförmåga, eller den andel av en strålning som återkastas av en belyst yta eller en kropp. 1,00 albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0,00 albedo betyder att inget ljus reflekteras. Jordens albedo är i genomsnitt 0,3 . Albedo har olika innebörder inom olika discipliner. == AstronomiRedigera == Inom astronomi .. Läs vidar på Wikipedia

förhållandet mellan den ljusmängd som faller in mot en kropp eller yta och den som kroppen respektive ytan reflekterar || -n

Synonym till Albedo?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Mandarin, Karbonsyra, Pamflettist, Inbrytning, Schizoid, Bildskriftstecken, Snyltdjur