Vad betyder Alarm?

(apparat som kan ge) varnings- eller utryckningssignal, larmuppståndelse || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Alarm?

larm, varningssignal, nödsignal, utryckningssignal, signal vid fara; larmapparat; oro, uppståndelse, stoj


Läs mer om "Alarm" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sherry, Spottklump, Stapeldiagram, Hena, Koniin, Hymnologisk, Balla