Vad betyder Al fine?

(italienska, musikterm) till det ställe i noterna som markerats med ordet 'fine' (slut)

Synonym till Al fine?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Mankemang, Nattskift, Futtighet, Obetald, Finansbolag, Tillfrisknad, Slabbig