Vad betyder Al?

exemplar av ett släkte lövträd med kotteliknande honblommor, vanligen = klibbal (en annan art är gråal) || -en; -ar

Synonym till Al?

alträd; alvirke, ale


Läs mer om "Al" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sankmark, Censor, Titta, Stinta, Bonne, Set, Begynnelsebokstav