Vad betyder Akvarium?

För Akvarium Stockholm, se Aquaria Vattenmuseum. Ett akvarium är en vattenbehållare som är avsedd att hysa fiskar eller andra i vattenlevande djur och/eller växter för prydnad, odling eller forskning. == TerminologiRedigera == Aqua är latin och betyder "vatten". Ordet "akvarium" betyder ordagrant "plats där vatten finns", och kommer av latinets aquarium, en substantivering av aquarius, .. Läs vidar på Wikipedia

(i sammansättningar akvarie-) vattenbehållare avsedd för fiskar och vattenväxter || akvariet; akvarier

Synonym till Akvarium?

vattenbehållare med djur, glasbehållare med vattendjur, vattenbur


Läs mer om "Akvarium" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Debutant, Reparerbar, Isotop, Opponera, Skrytig, Sjuka, Likrikta