Vad betyder Akustik?

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud. Ljud är små vibrationer och i en vidare mening omfattar begreppet även lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud (ultraljud) även om dessa inte kan uppfattas med hörseln. I fasta material talar man om stt ljud. Både buller och välljud behandlas inom akustiken. Ordet akustik kommer från den antika grekiskans ακουστός, som .. Läs vidar på Wikipedia

läran om ljudet; ljudförhållanden (i en lokal) || -en

Synonym till Akustik?

läran om ljudet, ljudlära; akustisk beskaffenhet, ljudförhållanden, ljudverkan, hörbarhet


Läs mer om "Akustik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fordran, Fris, Utnyttjande, Indiskret, Surrning, Diplomera, Bass