Vad betyder Aktuell?

intressant och viktig just nu (just då); nuvarande, närvarande; i det aktuella fallet i det fall som vi nu talar om; jag har det inte aktuellt ... minns det inte just nu || -t; -are

Synonym till Aktuell?

intressant just nu, av intresse för dagen, dagsaktuell, viktig, angelägen, brännande, i förgrunden, i fokus, på tapeten; ny, modern, färsk, tidsenlig, up-to-date; nuvarande, pågående, föreliggande, ifrågavarande, närvarande, rådande


Slumpvalda ord:

Dietist, Kvinnodominerande, Glutamat, Gregorianik, Lantbrukare, Idrottsriksdag, Katamaran