Vad betyder Aktuarie?

En aktuarie är en tjänsteman med statistiska arbetsuppgifter. Aktuarier är vanligen anställda på försäkringsbolag för att modellera företagets finansiella position, till exempel solvens och lönsamhet. Aktuarier är ofta involverade inom alla områden som finansiell redovisning, produktutveckling, strategi och företagsledning. Före Andra världskriget betecknade tjänstetiteln en offent.. Läs vidar på Wikipedia

tjänsteman med matematisk-statistiska uppgifter i främst ämbetsverk eller försäkringsbolag || -n; -r

Synonym till Aktuarie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pi, Primat, Orangeri, Nysvenska, Pochera, Val, Unitarism