Vad betyder Aktualitet?

det att vara intressant och viktigt just nu; något aktuellt, en nyhet || -en; -er

Synonym till Aktualitet?

dagsintresse, nyhetsvärde, betydelse för tillfället, intresse just nu; aktuell fråga, nyhet


Slumpvalda ord:

Stapelstad, Bodega, Stickorgan, Nedrivande, Fastnita, Lampolja, Kapitalplacering