Vad betyder Aktualisera?

göra aktuell; framkalla eller återkalla i medvetandet || -de

Synonym till Aktualisera?

göra aktuell, uppdatera, föra à jour, ajourföra, modernisera, omarbeta, revidera; föratal, framkalla i minnet, återkalla i medvetandet


Slumpvalda ord:

Virkeshandlare, Pilsner, Ekollon, Batmitzva, Baryton, Kallingar, Nucleus