Vad betyder Aktsamhet?

Se aktsam

Synonym till Aktsamhet?

varsamhet, försiktighet, sorgfällighet, omsorg


Slumpvalda ord:

Dilettant, Propenplast, Glasnost, Vatten, Avfallsprodukt, Reflektera, Balansspelare