Vad betyder Aktsamhet?

Se aktsam

Synonym till Aktsamhet?

varsamhet, försiktighet, sorgfällighet, omsorg


Slumpvalda ord:

Gorilla, Medeltida, Hartass, Ansvarsfull, Marginaliserad, Lyste, Nudist