Vad betyder Aktsam?

rädd (om), försiktig (med) || -t; -mare

Synonym till Aktsam?

rädd (om), mån (om), försiktig, varsam, varlig, omtänksam, omsorgsfull, sorgfällig; uppmärksam, på sin vakt


Läs mer om "Aktsam" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Accepterande, Visshet, Kroppsarbetare, Lustjakt, Rykt, Grammofonplatta, Hammerless