Vad betyder Aktning?

respekt, vördnad, uppskattning || -en

Synonym till Aktning?

respekt, uppskattning, vördnad, högaktning; pietet, hänsyn; anseende, ära


Slumpvalda ord:

Barkdjur, Vegetera, Pst, Hugna, Tornfalk, Singular, Hoppa