Vad betyder Aktivum?

Aktivum (aktiv form) är en morfologisk diates (ibland kallat verbgenus), det vill säga en böjningsform hos verb som markerar subjektets roll i satsen. Aktivum markerar att subjektet är den handlande i satsen (det vill säga är aktivt), till skillnad från exempelvis passivum, där subjektet utgör föremålet för handlingen. == Se även == Böjning (grammatik).. Läs vidar på Wikipedia

(verb i) aktiv form (se aktiv) || aktivet el. =; aktiver

Synonym till Aktivum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Universalmedel, Astmatisk, Smidighet, Eterkropp, Godtas, Ploja, Efterkrigstiden