Vad betyder Aktivt kol?

Aktivt kol är finfördelat amorft kol med små porer och stor porvolym, detta ger en stor specifik yta där adsorption och kemiska reaktioner kan ske. Den specifika ytan för aktivt kol är normalt mellan 500 och 1500 m2/gram. Hur mycket som kan adsorberas till kolet är proportionellt med temperatur och tryck. Aktivt kol framställs av material med hög kolhalt som till exempel stenkol, träkol,.. Läs vidar på Wikipedia

högporöst kol med stor förmåga till adsorption (se detta ord) (använt bland annat i skyddsmask för rening av gaser)

Synonym till Aktivt kol?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fartygsbotten, Sufflettvagn, Duklinne, Lansett, Karta, Inlaga, Penetration