Vad betyder Aktivitetsgaranti?

statligt garanterad sysselsättning för långvarigt arbetslösa (med till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik eller starta-eget-bidrag)

Synonym till Aktivitetsgaranti?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gynnare, Atlantisk, Gipsa, Punsning, Slam, Huvudbry, Ekstock