Vad betyder Aktivist?

person som kräver politisk handling eller deltar i demonstrationer med mera || -en; -er

Synonym till Aktivist?

aktiv förkämpe, handlingsivrare, ivrare, omstörtare; krigsivrare, militarist, hök


Läs mer om "Aktivist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Transitorisk, Upplopp, Yang, Tragedi, Presumera, Kloak, Riktig