Vad betyder Aktionsart?

Aktionsart är en grammatisk term som huvudsakligen har använts vid beskrivning av de slaviska språken. Aktionsart är en viss typ av modifiering av verbets betydelse, åstadkommen genom avledning. Den har i detta avseende stora likheter med aspekt. Skillnaden mellan aspekt och aktionsart kan enklast visas med ett exempel. Det enkla (oderiverade) ryska verbet derzjat’ betyder "hålla". Genom a.. Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) det sätt varpå den av ett verb betecknade handlingen försiggår ('sova' och 'somna' har olika aktionsart)

Synonym till Aktionsart?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Universaltid, Informationsutbyte, Plastellin, Nationalgarde, Effusion, Undanskjuta, Mall