Vad betyder Aktiekapital?

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess aktiekapital. Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Av aktiebolagets registreringsbevis framgår vilket aktiekapital ett akt.. Läs vidar på Wikipedia

summan av det nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier

Synonym till Aktiekapital?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Genocid, Friare, Backhoppare, Blida, Septett, Nynna, Syrisk