Vad betyder Akterspegel?

platt parti längst akterut på ett fartyg

Synonym till Akterspegel?

se akterdel


Läs mer om "Akterspegel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fasonera, Lapidarstil, Godtaga, Defaitism, Tarmar, Hopkoppla, Musikstycke