Vad betyder Akter?

Akter är den bakre delen av en båt, ett skepp eller fartyg. I en båts eller fartygs akter finns ett roder och även dess propeller som förflyttar båten framåt eller bakåt när farkosten drivs med en maskin. Vid all verksamhet, från byggandet med dess konstruktionsdetaljer till det handhavandet av en farkost, är det mycket som förknippas med ordet akter. Aktern på en båt eller fartyg ka.. Läs vidar på Wikipedia

bakre delen av ett fartyg (motsats: för) || -n; aktrar akter ut eller akterut i aktern; akter över eller akteröver i akterns riktning (de båda uttryck(et) används numera ofta utan någon betydelseskillnad)

Synonym till Akter?

(sjö.) bakre del av båt, akterstäv, stäv, bakstam


Läs mer om "Akter" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Trasighet, Pannrum, Snusig, Lojal, Sexspann, Roligan, Palestinasjal