Vad betyder Akta?

Akta Barnsäkerhet AB var ett framgångsrikt barnsäkerhetsföretag som grundades av Robert Bell och Stefan Westius år 1974. Bolaget bedrev såväl konsumentförsäljning som egen tillverkning och lanserade cykelhjälmen i frigolit år 1980 samt blev på 1980-talet mycket stor på marknaden för bilbarnstolar. Bolaget köptes upp av Electrolux på 1980-talet och 1989 lämnade Robert Bell VD-poste.. Läs vidar på Wikipedia

(varning för fara) se upp!uttryck(et) för obestämt hot; inte akta för rov se rov 2 || -de

Synonym till Akta?


1. vara rädd om, vara aktsam om, hantera varsamt, skydda, spara, vårda; vara uppmärksam
2. värdera högt, värdera, uppskatta, vörda, högakta, beundra; anse, hålla för
3. akta sig för vara försiktig med, försöka undvika
Motsatsen till Akta


1. slarva, försumma
2. ringakta, missakta


Läs mer om "Akta" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Supradental, Omansk, Bel, Betydelse, Parodontit, Skrivet, Kopplingsschema