Vad betyder Akt?

Akt kan syfta på Talakt, lingvistisk term för vad man är ute efter för resultat med det man säger. Akt (teater), del av ett skådespel / en scenkonstföreställning. Akt (biograf), del av en långfilm (films uppdelning på olika filmrullar för biografvisning). Akt (musik), en musikartist eller mer permanent eller tillfällig konstellation av musiker, som utgör (del av) en lansering eller et.. Läs vidar på Wikipedia

handling; (högtidlig) förrättning eller ceremoni: vigselakt, disputationsakt (samling av) dokument i ett visst ärende: personakt huvudavdelning i ett skådespelnaken modell eller teckning (eller målning) efter sådan || -en; -er
avsikt att, för att

Synonym till Akt?

(åld.) fredlöshet; förklara i akt förklara fredlös, ställa utanför lagen, bannlysa
2. ge akt på iaktta, lägga märke till; ta sig i akt akta sig, vara försiktig; ta tillfället i akt passa på; i akt och mening att i avsikt att

1. ceremoni, högtidlighet, högtidlig förrättning, förrättning, rit; gärning, handling
2. del av pjäs; avdelning, tablå, scen
3. dokument, handling, skrift, aktstycke, urkund, dossier, mapp, file, fil
4. nakenstudie, nakenmodell


Läs mer om "Akt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Om, Credo, Artistagent, Kommatering, Gravera, Aftonvard, Mobilisering