Vad betyder Akrylamid?

Akrylamid är en reaktiv kemisk förening som i ren form är ett lukt- och färglöst pulver. Den löser sig lätt i etanol, kloroform och eter. Akrylamid används främst för framställning av polyakrylamid, det vill säga polymerer som plast. Akrylamid är ett potent neurotoxin och av WHO:s cancerorgan IARC är det klassificerat som en sannolik carcinogen (grupp 2A). Ämnet fick en hög aktuali.. Läs vidar på Wikipedia

giftig kemisk förening som bland annat används som råvara till tätningsmedel

Synonym till Akrylamid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Symbolisk, Undulerande, Oreglad, Ridderlighet, Torrtoa, Underdel, Svullnande