Vad betyder Akronym?

Akronym (grekiska ακρος, akros, ytterst, och ονυμα, onyma, namn) eller initialförkortning är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Vissa anser att termen "akronym" endast skall användas för initialförkortningar vilka utläses som uttalbara ord i stället för att uttalas bokstav för bokstav. Exempelvis är initialförkortningen Ikea definitivt e.. Läs vidar på Wikipedia

initialförkortning, till exempel KF (K ooperativa f örbundet) || -en; -er

Synonym till Akronym?

initialförkortning, förkortning


Läs mer om "Akronym" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ingen, Whisky, Ekorrapa, Pietet, Kungahus, Uppbyggnad, Uigurisk