Vad betyder Akrolit?

Akrolit (av grekiska akros, överst, och lithos, sten) var inom den grekiska konsten en bildstod bestående av en träkärna, i vilken draperiet var skuret och vanligen belagt med guldbleck, men på vilken de nakna delarna var tillsatta och av sten (marmor). Sådana arbeten tillhörde den grekiska bildhuggarkonstens äldsta tider. == Se även == Kryselefantin == Källor == Den här artikeln ä.. Läs vidar på Wikipedia

antik grekisk staty av trä, med huvud, händer och fötter av sten, vanligen marmor || -en; -er

Synonym till Akrolit?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Reparerbar, Jordansluta, Ritual, Snork, Hattprydnad, Ljumhet, Atlaskota