Vad betyder Akribi?

Akribi (grek. akribeia "noggrannhet") betecknar i vetenskapliga och akademiska sammanhang noggrannhet och exakthet. Akribi är ett krav för vetenskapliga uppsatser. == KällorRedigera == Akribi i Nationalencyklopedins nätupplaga. == Vidare läsningRedigera == Trost, Jan (2008). Att skriva uppsats med akribi (3., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris 11261607. ISBN 9789144053400 =.. Läs vidar på Wikipedia

vetenskaplig noggrannhet || -n

Synonym till Akribi?

vetenskaplig noggrannhet, noggrannhet, exakthet, pedanteri, sorgfällighet


Läs mer om "Akribi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Palmlund, Hedrad, Krock, Luftled, Sulfa, Baktalande, Duktig