Vad betyder Akolut?

Akolut, akolyt (av grekiskans akolouthos, "medhjälpare", "följeslagare", eller "efterföljande"), var ett lägre kyrkligt ämbete och kyrklig vigning med liturgiska uppgifter inom Romersk-katolska kyrkan, de ortodoxa och orientaliska kyrkorna. Akolutvigningen var den högsta av de så kallade lägre vigningarna. Till arbetsuppgifterna hörde bland annat att tända altarljusen, att förbereda vat.. Läs vidar på Wikipedia

eller akolyt lägre hjälppräst eller lekman med enklare liturgiska uppgifter inom bland annat ortodoxa och katolska kyrkan || -en; -er

Synonym till Akolut?

medhjälpare, novis


Läs mer om "Akolut" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Damejeanne, Grape, Andefurste, Inrapportering, Kuslighet, Oxsvanssoppa, Visthus