Vad betyder Akkadiska?

Akkadiska (.. Läs vidar på Wikipedia

ett utdött semitiskt språk (assyriska och babyloniska) || -n

Synonym till Akkadiska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kylargaller, Scanning, Prelat, Shantung, Hygrofil, Kastande, Bronsera