Vad betyder Akkadiska?

Akkadiska (.. Läs vidar på Wikipedia

ett utdött semitiskt språk (assyriska och babyloniska) || -n

Synonym till Akkadiska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Subaltern, Undergivenhet, Framkommet, Paltig, Blockad, Brunkulla, Vindicering