Vad betyder Akantus?

I arkitekturen under antiken och renässansen var akantus (latin acanthus) ett vanligt bladornament. Formen utvecklades utifrån växten mjukakantus (Acanthus mollis), som har tjocka, flikiga blad. I den grekiska konsten upptogs växten som ornament kring 400 f.Kr. och omvandlades till det förmodligen mest bestående ornamentala elementet som konsthistorien känt till. Det användes i kapitälen .. Läs vidar på Wikipedia

exemplar av familjen akantusväxter en art av denna familj, björnkloört, odlad som prydnadsväxtbladornament på bland annat korintiska kapitäl (se korintisk) || -en; -ar

Synonym till Akantus?

akant, akantusväxt, björnkloört; kapitälutsmyckning, bladornament


Läs mer om "Akantus" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Embryologisk, Radiokanal, Tukta, Slipmassa, Bannbulla, Risalit, Censor