Vad betyder Akademist?

medlem av en akademi; anhängare av en 'akademisk' konstnärlig smak || -en; -er

Synonym till Akademist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Manisk, Fnitter, Ristugg, Kanalisering, Riksbibliotekarie, Mareld, Jovialisk