Vad betyder Akademiker?

Akademiker, ett begrepp relaterat till akademi, har flera innebörder: En yrkesarbetande med betyg i akademisk utbildning Lärare vid akademi (högskola eller universitet) Person som studerar, eller är utbildad, vid högskola eller universitet Ledamot av akademi i betydelsen samfund - kallas dock vanligen akademiledamot En finländsk titel inrättad 1969. Den utdelas av Finlands president på fra.. Läs vidar på Wikipedia

lärare eller studerande vid universitet eller högskola eller person med examen därifrån || -n; pl. =

Synonym till Akademiker?

universitetsstuderande; universitetsutbildad person; akademiledamot


Läs mer om "Akademiker" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Testamente, Gipyr, Negativist, Andningspaus, Ensamboende, Uppdelad, Korkek