Vad betyder Ajournera?

skjuta upp (till exempel ett påbörjat sammanträde) || -de

Synonym till Ajournera?

uppskjuta, bordlägga, skjuta upp


Slumpvalda ord:

Kopia, Fotomontage, Spinell, Distansminut, Naturgeografi, Hurrande, Gudsfruktan