Vad betyder Ajabaja?

eller aja baja (vardagligt ord) uttrycker förebråelse: ajabaja, så får man inte göra, eller varning: ajabaja, den får du inte röra

Synonym till Ajabaja?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sambafotboll, Simultantolkning, Cookshop, Grundvatten, Febrig, Sockertoppsformad, Skaldestycke