Vad betyder Ainu?

Ainu (アィヌ) är det icke-japanska folk (Japans ursprungsbefolkning) som nu finns på öarna Hokkaido, Sachalin och Kurilerna. Ordet ainu betyder människa på ainu. En del föredrar benämningen utari (ウタリ, kamrat). I officiella sammanhang används båda benämningarna. Den japanska koloniseringen av Hokkaido ledde under 1400-talet och framåt till strider med ainufolket som kuvades slu.. Läs vidar på Wikipedia

(medlem av en) folkgrupp || norra Japan || -n; -erainuernas språk || oböjl.

Synonym till Ainu?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skateboard, Galjon, Lerduveskytte, Erektil, Denne, Elit, Elektron