Vad betyder Aha-upplevelse?

Aha-upplevelse är en plötslig insikt, till exempel vid problemlösning. Den kallas också heureka-upplevelse, så som Arkimedes plötsliga insikt om att ett föremåls volym kan bestämmas genom att det nedsänks i vatten. Termen skapades av Karl Bühler, som vid början av 1900-talet studerade tankeprocesser vid problemlösning. Inom gestaltpsykologin använder man termen vid experiment så som.. Läs vidar på Wikipedia

det att man plötsligt förstår ett problem eller ett sammanhang (som tidigare verkat obegripligt)

Synonym till Aha-upplevelse?

plötslig insikt, plötslig förståelse, wow-upplevelse


Läs mer om "Aha-upplevelse" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Upplupen, Dyrkare, Solokvist, Matning, Tillskyndan, Etsa, Strategisk